Sikkerhet, teknikker, lek og opplevelser...

www.padlekurs.net

Med lue og votter er Desember en herlig padlemåned….

 

NPF Teknikkurs Hav - 16 timer.

Hovedmål:

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

 

Momenter:

à Håndtering av kajakken

à Løfte, bære, sjøsette

à Sikring av kajakk

à Kanting av kajakk

à Fremdriftstak

à Effektive fremdriftstak, Bakoverpadling, 8-tallspadling fremover og bakover

à Styretak

à Styretak bak

à Baugtak

à Sideveis forflytning

à Uten fremdrift i kajakken

à I fart

à Støttetak

à Sculling for støtte

à Høye og lave støttetak

à Redningsteknikk

à Kameratredning

à Egenredning

à Eskimoredning

à Tauing og bruk av taueline

à Rulle

à Gruleggende opplæring i rulle

à Rulla trenger ikke sitte

· Pris: 1700,-

· Våttkort - teknikkurs utstedes etter kurset

· Grundig gjennomgang av ulike teknikker for å manøvrere kajakken.

· Grundig gjennomgang av trening på ulike redninger.

Teknikkurs Hav, 16 timer